Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • г. Усть-Каменогорск, ул. Қанипа Бітібаева, 1
  • +7 (7232) 41-11-55, +7(7232)540115
  • vkgk@mail.ru

Қорытынды аттестация

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ КЕСТЕСІ (күндізгі бөлім)

РАСПИСАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (очное отделение)

Мамандық
Специальность

Біліктілігі
Квалификация

Топ
Группа

Емтихан атауы
Наименование экзамена

Мерзімі
Дата

Ауд

Емтиханның басталуы
Начало экзамена

Консультация

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»

0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

4-ДО-1

Жеке пәндер әдістемелерінен кешенді емтихан

15.06.20

101

9.00

11.06.20 ж.

12.06.20 ж.

13.06.20 ж.

Педагогика және психология

22.06.20

101

9.00

18.06.20 ж.

19.06.20 ж.

20.06.20 ж.

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»

4-ДО-2

Педагогика и психология

16.06.20

101

9.00

12.06.20 ж.

13.06.20 ж.

15.06.20 ж.

Методики частных дисциплин комплексный экзамен

23.06.20

101

9.00

19.06.20 ж.

20.06.20 ж.

22.06.20 ж.

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»

0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

4-ДО-3

Жеке пәндер әдістемелерінен кешенді емтихан

17.06.20

101

9.00

13.06.20 ж.

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

Педагогика және психология

24.06.20

101

9.00

20.06.20 ж.

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

0103000 «Дене тәрбиесі және спорт»

0103023 «Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі»

4-ФС-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

16.06.20

308

9.30

12.06.20 ж.

13.06.20 ж.

15.06.20 ж.

Жалпыкәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

23.06.20

308

9.30

19.06.20 ж.

20.06.20 ж.

22.06.20 ж.

0103000 «Дене тәрбиесі және спорт»

0103023 «Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі»

4-ФС-2

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

17.06.20

308

9.30

13.06.20 ж.

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

Жалпыкәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

24.06.20

308

9.30

20.06.20 ж.

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

0103000 «Физическая культура и спорт»

0103023 «Учитель физической культуры и спорта»

4-ФС-3

Комплексный экзамен

по спецдисциплинам

18.06.20

304

9.00

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

17.06.20 ж.

Комплексный экзамен

по общепрофессиональным дисциплинам

25.06.20

304

9.00

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

24.06.20 ж.

0105000 «Начальное образование»

0105013 «Учитель начального образования»

4-ШК-1

Комплексный экзамен

по спецдисциплинам

15.06.20

103

9.30

11.06.20 ж.

12.06.20 ж.

13.06.20 ж.

Комплексный экзамен

по педагогике, психологии

и методикам

22.06.20

103

9.30

18.06.20 ж.

19.06.20 ж.

20.06.20 ж.

0105000 «Бастауыш білім беру»

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»

4-ШК-2

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

16.06.20

103

10.00

12.06.20 ж.

13.06.20 ж.

15.06.20 ж.

Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтихан

23.06.20

103

10.00

19.06.20 ж.

20.06.20 ж.

22.06.20 ж.

0111000

«Негізгі орта білім беру» 0111013

«Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі»

4-ФК-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

17.06.20

103

10.00

13.06.20 ж.

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

Жалпыкәсіптік пәндерден кешенді емтихан

24.06.20

103

10.00

20.06.20 ж.

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

0111000 «Основное среднее образование» 0111023 «Учитель русского языка и литературы»

4-ФР-1

Комплексный экзамен

по спецдисциплинам

15.06.20

304

10.00

11.06.20 ж.

12.06.20 ж.

13.06.20 ж.

Комплексный экзамен

по общепрофессиональным дисциплинам

22.06.20

304

10.00

18.06.20 ж.

19.06.20 ж.

20.06.20 ж.

0111000 «Негізгі орта білім беру» 0111063 «Математика мұғалімі»

4-УМ-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

18.06.20

304

9.30

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

17.06.20 ж.

Жалпыкәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

25.06.20

304

9.30

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

24.06.20 ж.

0111000 «Негізгі орта білім беру» 0111073 «Физика мұғалімі»

4-УФ-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

19.06.20

101

9.00

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

17.06.20 ж.

Жалпыкәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

26.06.20

101

9.00

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

24.06.20 ж.

0111000 «Негізгі орта білім беру» 0111083 «Шетел тілі мұғалімі»

4-ИН.ЯЗ.-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

18.06.20

103

10.00

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

17.06.20 ж.

Жалпыкәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

25.06.20

103

10.00

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

24.06.20 ж.

0111000 «Негізгі орта білім беру» 0111093 «Информатика мұғалімі»

4-ИНФО-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

19.06.20

103

9.30

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

17.06.20 ж.

Жалпыкәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

26.06.20

103

9.30

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

24.06.20 ж.

0112000 «Исламтану»

0112023 «Ислам негізінің мұғалімі»

4-ИН-1

Қазақстан тарихы

19.06.20

304

10.00

15.06.20 ж.

16.06.20 ж.

17.06.20 ж.

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

26.06.20

304

10.00

22.06.20 ж.

23.06.20 ж.

24.06.20 ж.

 

Мамандық

Специальность

Топ

Группа

Емтихан атауы

Наименование экзамена

Мерзімі

Дата

Ауд

Емтиханның басталуы

Начало экзамена

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

3-ДЗ-1

Педагогика және психология

16.06.20

101

10.00

Жеке пәндер әдістемелерінен кешенді емтихан

23.06.20

101

10.00

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»,

0101013 «Воспитатель дошкольных организаций»

3-ДЗ-2

Педагогика и психология

18.06.20

101

10.30

Методики частных дисциплин комплексный экзамен

22.06.20

101

10.30

0103000 «Дене тәрбиесі және спорт»,

0103023 «Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі»

3-ФЗ-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

15.06.20

308

10.30

Жалпыкәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

22.06.20

308

10.30

0103000 «Физическая культура и спорт»,

0103023 «Учитель физической культуры и спорта»

3-ФЗ-2

Комплексный экзамен

по спецдисциплинам

19.06.20

308

10.30

Комплексный экзамен

по общепрофессиональным дисциплинам

26.06.20

308

10.30

0105000 «Бастауыш білім беру»,

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»

3-ШЗ-1

Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан

17.06.20

304

10.30

Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтихан

24.06.20

304

10.30

0105000 «Начальное образование»,

0105013 «Учитель начального образования»

3-ШЗ-2

Комплексный экзамен

по спецдисциплинам

16.06.20

304

10.30

Комплексный экзамен по педагогике, психологии и методикам

23.06.20

304

10.30

0110000 «Білім беру ұйымдарындағы зертханашы», 0110013 Зертханашы

2-ЛЗ-1

Арнайы пәндерден кешенді емтихан

24.06.20

306

11.00

0111000 «Основное среднее образование» 0111023 «Учитель русского языка и литературы»

3-ФРЗ-1

Комплексный экзамен

по спецдисциплинам

16.06.20

307

11.00

Комплексный экзамен

по общепрофессиональным дисциплинам

23.06.20

307

11.00