Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • г. Усть-Каменогорск, ул. Қанипа Бітібаева, 1
  • +7 (7232) 41-11-55, +7(7232)540115
  • vkgk@mail.ru

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ МЕНЕДЖМЕНТ САПА ЖҮЙЕСІ

Шығыс Қазақстан білім басқармасы, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі КМҚК СТ ISO 9001 – 2016 халықаралық стандарт талаптарына жауап беретін менеджмент сапа жүйесі әзірленіп, енгізілген. 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 0062753 сәйкестік сертификатын «НАСКЭК» АҚ Шығыс Қазақстан филиалымен берілген мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі оқыту мен тәрбиелеу үдерісінің барлық кезеңдерде жүзеге асырады және колледждің ағымдағы ұйымдастыру құрылымында СТ ИСО 9001 - 2016 талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Колледждің сапа менеджменті жүйесі саласындағы негізгі құжат - «Сапа саласындағы саясат» колледждің миссиясын, болашақ бағдарын, мақсаттары мен міндеттерін айқындайды.

Колледжде сапа менеджменті жүйесінің болуы әр студенттің кәсіби бағдарынан бастап және түлектерді бітіргенге дейін әр кезеңде мамандар мен қызметкерлерді оқыту сапасын басқару талаптарын сақтаудың нақты кепілі болып табылады.

ШҚГК СМЖ білім беру сапасын төмендететін үдерістерді анықтау, азайту, жою және болдырмау үшін СТ ИСО 9001 - 2016 талаптарына сәйкес білім сапасын қамтамасыз ететін барлық үдерістерді үздіксіз жақсартуға бағытталған.

СМЖ дамушы моделіне білім беру қызметтерінің СМЖ талаптарына сәйкестігін, СМЖ-нің сақталуын қамтамасыз етуді және оның тиімділігін тұрақты түрде арттыруды қамтамасыз ету үшін мониторинг, өлшеу, талдау және жетілдіру процестерін жоспарлау және қолдану кіреді.

ISO 9001-2016 сериясындағы халықаралық сапа стандарттарының талаптарына негізделген басқару моделі тұтынушыға бағдарлау сияқты маңызды бағыттылық болып табылады, яғни, белгіленген сапа талаптарына сәйкестікті анықтау. Білім беру қызметтерін тұтынушылардың қанағаттануын зерттеудің өзектілігі білім беру үдерісін диагностикалауға ғана емес, оны тиімді басқаруға мүмкіндік береді, бұл СМЖ қалыптастырудың бастапқы кезеңінде өте маңызды. Сәйкестік сертификаты әлеуетті тұтынушылардың көзімен сапа кепілдігі және білім беру қызметтері нарығында лайықты орын алуға мүмкіндік береді.

СМЖ колледждің педагогикалық қызметкерлерінің сапалы жұмысын тиімді ынталандыру, сондай-ақ, қолданыстағы ережелерге сәйкес жүзеге асырылатын және рейтингтік үстеме ақы түрінде жүзеге асырылатын маңызды құралдарының бірі болып табылады.

Басқару және орындаушылардың міндеттері мен жауапкершіліктерін бөлу, білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша функциялар мен міндеттерді орындауда бөлімшелер мен қызметтердің өзара іс-қимыл тәртібі СМЖ құжаттамасын анықтайды және сипаттайды.СМЖ колледжде тұрақты ішкі аудитке және одан әрі оны түзетуге жататын бағалау қызметінің тиімділігін арттыратын ішкі нормативтік базаны жетілдіру арқылы жүзеге асырылады. Сертификаттау бойынша инспекциялық бақылау орган тарапынан әр 3 жыл сайын жүргізіледі.

СМЖ жүйесінің жүзеге асыру мүмкіндігі ШҚГК қол жеткізген жетестіктерін саралай отырып, бәсекеге қабілетті, сапалы білімді - тек облыс аймағында ғана емес, жалпы Республика көлемінде қамтамасыз етеді.